โดนแฮกจาก ดาต้าเบสของ Joomla ค่ะ By_aGReSiF ~ was here babies


bad luck admin :) 0wn3d...


Where security?